Asocijacija za Razvoj

Opštine Žagubica

Osnivanje Organizacije   

LIdeja o osnivanju nevladine organizacije u opštini Žagubica datira od maja meseca 2004. godine kada je Grupa za razvoj Žagubice , a u okviru realizacije projekta «Revitalizacija društva putem demokratskog delovanja» okupila gradjane koji su spremni da daju doprinos realiazciji projekata koji za cilj imaju razvoj opštine Žagubica......detaljnije


Misija Organizacije: Razvoj socijalno-ekonomskog i infrastrukturnog ambijenta,razvoj civilnog društva i stvaranje povoljnijih uslova za korišćenje resursa i poboljšanje uslova života i rada u Opštini Žagubica.

Ciljevi Organizacije: Unapredjenje ekonomskog, socijalnog i infrastrukturnog razvoja i sprovodjenje projekta vezanih za ekonomsku infrastrukturu...opširnije

Dosadašnje Aktivnosti

U saradnji sa ADF-om a u okviru programa «Revitalizacija društva putem demokratskog delovanja» realizovani su sledeći projekti:                    

 • Osnivanje centra za razvoj zajednice
 • Osnivanje opštinskog uslužnog centra
 • kampanja "Sigurnim i bezbednim korakom do škole"
 • kampanja "Koliko znamo o HIV-u i AIDS-u"
 • Projekat unapredjenje uslova u oblasti reproduktivnog zdravlja (opremanje ginekološkog odeljenja Doma zdravlja u Žagubici)


Poštovani,

web prezentacija je još uvek u pripremi 

Projekti od 2008 godine

Razvoj i realizacija projekata:

 • Sačuvaj darove prirode
 • Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju
 • Pomoć u kući za stara lica
 • Pomoć u kući
 • LAG Homolje
 • Podrška razvoju i unapredjenju pečlarstva
 • Rekonstrukcija zelene pijace u Žagubici
 • unapredjenje uslova za razvoj turizma u Homoljskoj regiji
 • Unapredjenje uslova rada lokalne samouprave
 • Razvoj LER kancelarija
 • Moj pčelinjak - moja kancelarija

     Detaljnije